Riek Beskers

Riek-Beskers.jpgZee worden in 1930 geboren in de buurtschap Meddo, gemeente Wenters. Bes an aere veurtiedige pensioneringe vanwaege een auto-ongelukke in 1972, was ze warkzaam in het onderwies veur moeilijk lerende kindere an de Pr. Beatrixschole in Wenters en as sociaal pedagoge (veur verstandelijk gehandicapten) in Delft. Sunt dee tied deut ze sociaal en cultureel wark.
Bi’jdraegen van aere hand, eschrevvene in het Wenters dialect, bunt op enommene in verscheidene bundels, zo as ‘De Oelenwanne’ (1966), ‘Den Zaodbarg’ (1967), ‘Regiotaal’ (1976), ‘Wachten op later’ (1982), ), ‘Grensgevallen’ (1983), ‘’t Witte Peerd’ (1984), ‘De Pöste’ (1991), ‘Mo’j ’s kieken wah’n schrievers’ (1999), ‘’t Wenters, de taal van uns harte’ (2001) en ‘Alles plat(t)’ (2002). De veurnamelijk korte verhalen gaot meespart ovver de belaevingswald van (vake verstandelijk gehandicapte) volwassenen en kindere. In 2009 verscheen eur book ‘Krallen anri-jen’. Zee is op 25 mei 2021 aoverlaene.

Zij werd in 1930 geboren in de buurtschap Meddo, gemeente Winterswijk. Tot aan haar voortijdige pensionering vanwege een auto-ongeluk in 1972, was ze werkzaam in het onderwijs voor moeilijk lerende kinderen aan de Pr. Beatrixschool te Winterswijk en als sociaal pedagoge (voor verstandelijk gehandicapten) in Delft. Sindsdien houdt ze zich bezig met sociaal en cultureel werk.
Bijdragen van haar hand, geschreven in het Winterswijks dialect, zijn opgenomen in diverse bundels, zoals ‘De Oelenwanne’ (1966), ‘Den Zaodbarg’ (1967), ‘Regiotaal’ (1976), ‘Wachten op later’ (1982), ‘Grensgevallen’ (1983), ‘’t Witte Peerd’ (1984), ‘De Pöste’ (1991), ‘Mo’j ’s kieken wah’n schrievers’ (1999), ‘’t Wenters, de taal van uns harte’ (2001) en ‘Alles plat(t)’ (2002). De voornamelijk korte verhalen hebben veelal betrekking op de belevingswereld van (vaak verstandelijk gehandicapte) volwassenen en kinderen. In 2009 verscheen haar boek ‘Krallen anri-jen’. Ze is op 25 mei 2021 overleden.

Sie wurde 1930 in der Bauerschaft Meddo, Gemeinde Winterswijk, geboren. Bis zu ihrer vorzeitigen Pensionierung wegen eines Autounfalls war sie als Lehrerin tätig an der Pr. Beatrixschule (Sonderschule) in Winterswijk und als Sozialpädagogin für geistig Behinderte in Delft. Seitdem beschäftigt sie sich mit Sozial- und Kulturarbeit.
Beiträge ihrer Hand, geschrieben in der Mundart von Winterswijk, sind in verschiedenen Anthologien aufgenommen worden, wie ‘De Oelenwanne’ (1966), ‘Den Zaodbarg’ (1967), ‘Regiotaal (1976), ‘Wachten op later (1982), ‘Grensgevallen’ (1983), ‘’t Witte Peerd’ (1984), ‘De Pöste’ (1991), ‘Mo’j ’s kieken wah’n schrievers’ (1999), ‘’t Wenters, de taal van uns harte’ (2001) en ‘Alles plat(t)’ (2002). Die größtenteils kurzen Geschichten beziehen sich meistens auf die Erlebniswelt von (oft geistig behinderten) Erwachsenen und Kinder. In 2009 veröffentlichte sie das Buch ‘Krallen anri-jen’. Sie ist am 25. Mai 2021 verstorben.

Klik hier veur een verhaal van Riek