Wat nog kump

Zundag 6 februari 2022 Met dialect op de koffie.

Dissen morgen wordt verzorgd deur Thea Kroeze oet Daarlerveen (Ovveriessel) Zee gef laezingen in ’t Sallands-Twentse dialect en spölt met in de film “De beentjes van St Hildegard”.

Plaatse: Erve Kots in Lievelde.
Tied: 11.00-13.00 uur. Entree: € 8,00 incl. twee köpkes koffie of thee.
Zaoterdag 12 februari 2022 Warkbi’jeenkomst schrieven.

Ne meddag veur schrievers en andere belangstellenden aover het schrieven van verhalen en gedichten, umme der wat wiezer van te worden. Dit kan an de hand van een onderwarp, maor ok deur het bespraeken van gedichten en verhalen van mekare.

Plaatse: Erve Kots in Lievelde.
Tied: 14.00-16.00 uur. Kosten: € 5,00 incl. koffie of thee.
Meert 2022 In de maond meert wordt de waeke van ‘t Achterhookse en Liemerse book ehollen.
Ter gelegenheid hiervan wordt as geschenk ‘t beuksken Flonkergood oet egevvene. Tevens is de bekendmaking van het beste book van 2021. Locatie en programma wordt nog naoder bekend emaakt in de pers en op unze website.
Zundag 10 april 2022 Met dialect op de koffie.

Dissen morgen wordt verzorgd deur Anne Doornbos oet Een (Drenthe). Hee schrif gedichten, columns en korte verhalen in ’t Drents.

Plaatse: Erve Kots in Lievelde.
Tied: 11.00-13.00 uur. Entree: € 8,00 incl. twee köpkes koffie of thee.
Zaoterdag 23 april 2022 Jaorvergadering.

De vergadering wordt ehollene bi’j Erve Kots in Lievelde en begunt um 14.00 uur.