Henk Harmsen

Henk-Harmsen.jpgHenk Harmsen is op 11 december 1951 in Stökkum in de Liemers gebaorne. Oet de tied ekommene 30 januari 2018. Nao laegere schole, mulo en de hbs in Deutekum begon hee in 1972 as correspondent van ‘De Graafschapbode’ en ‘De Gelderlander’. Hee combinaer’n dat wark met een opleiding veur journalistiek. Zien aerste book, ‘Stokkum, uit de historie’ verscheen in 1974. Hee schref dat in samenwarking met Willy Bronkhorst. In de jaoren daornao verscheen der van ziene hand, vake in samenwarking met ander’n, nog ne hele riege beuke op het gebeed van de volkscultuur, het streekeigene en, neet te vergaeten, de spraoke van de eigen streek. Al met al zonne goeie vaertig publicaties.
Veur ‘De Gelderlander’ stelt hee elke waeke de rubriek ‘Zaoterdag’ samen.
Waor-t hee de kans krig, beveurbeeld veur de radio of in laezingen, vertelt hee ovver allerhande wettenswaerdigheden van en uut ziene gebaortestreek.

Henk Harmsen is op 11 december 1951 in Stokkum in de Liemers geboren. Gestorven 30 januari 2018. Na lagere school, mulo en de hbs in Doetinchem begon hij in 1972 als correspondent van ‘De Graafschapbode’ en ‘De Gelderlander’. Hij combineerde die werkzaamheden met een opleiding voor journalistiek.
Zijn eerste boek, ‘Stokkum, uit de historie’ verscheen in 1974. Hij schreef dat in samenwerking met Willy Bronkhorst. In de jaren daarop verscheen er van zijn hand, vaak in samenwerking met anderen, nog een hele rij boeken op het gebied van de volkscultuur, het streekeigene en, niet te vergeten, de taal van de eigen streek. Al met al ongeveer veertig publicaties.
Voor ‘De Gelderlander’ stelt hij elke week de rubriek ‘Zaoterdag’ samen.
Waar hij maar de kans krijgt, bijvoorbeeld voor de radio of in lezingen, vertelt hij over allerhande wetenswaardigheden van en uit zijn geboortestreek.

Henk Harmsen wurde am 11. Dezember 1951 in Stokkum in der Liemers geboren. Verstorben am 30. Jannuar 2018. Nach Grundschule, Hauptschule und der Realschule in Doetinchem fing er 1972 als Korrespondent der Regionalzeitungen ‘De Graafschapbode’ und ‘De Gelderlander’ an. Er kombinierte diese Tätigkeiten mit einer Ausbildung Journalistik.
Sein erstes Buch, ‘Stokkum, uit de historie’ (Stokkum, aus der Geschichte) erschien 1974. Er schrieb es in Zusammenarbeit mit Willy Bronkhorst. In den nachfolgenden Jahren erschien von seiner Hand, oft in Zusammenarbeit mit anderen, noch eine ganze Reihe von Büchern auf dem Gebiet der Volks- und Regionalkultur, und, nicht zu vergessen, der Sprache der eigenen Region. Insgesamt etwa vierzig Publikationen.
Für ‘De Gelderlander’ fertigt er jede Woche die Rubrik ‘Zaoterdag’ (Samstag) an.
Wo er nur die Gelegenheit bekommt, zum Beispiel im Radio oder in Vorträgen, erzählt er über allerhand Wissenwertes von und aus seiner Heimat.

Klik hier veur een verhaal van Henk