Egon Reiche

Egon-Reiche.jpg1929 in Bocholt geborn un dor upewassen. Volksschule, Mittelschule in Bocholt un Dresden (1943 - 1944). An’t Ende van’n Orlog met fiftejn Joore in’n Volkssturm. In et Dörnander van de Naoorlogstied nao de Riege: Dolmetscher bej de engelsen Soldaoten, Peerdeknecht, Messler, Bankkoopmann.Met 30 Joor sachte to schriewen begunnen, Vertellsels in Hoogedüts för Kranten un Journale. Van Kind up an 2-talig upewassen, toch ierst met 60 Joor, as Metmaker in’n Plattdütsen Kring Bocholt, Dialekt eschrewwen, Vertellsels un Gedichten.Tüssentieds drej Bööker harutegowwen: ’Der Angriff’ (1994), ’Van Stadtsen un Burn’ (1999), ’Das dritte Gesicht’ (2002). Dorto 2CD: 1.) ’Päpermünten in Bokelts Platt’, met Klaviermusik van W. Richter, 2.) Advents- und Wiehnachtsgeschichten met Musik van Blockflöiten.Metwerken an: ’Bokeltse Würderbook’, ’Bokeltse Leederbook’ un ’Bokeltse Spräkwürder’.Egon Reiche läwt in Bocholt, is getraut un häf eene Dochter.
Am 15. August 2015 ist er verstorben.

1929 in Bocholt geboren und dort aufgewachsen. Volksschule, Mittelschule in Bocholt und Dresden (1943 – 1944). Am Ende des Krieges mit fünfzehn Jahren in den Volkssturm. Im Durcheinander der Nachkriegszeit der Reihe nach: Dolmetscher bei den englischen Soldaten, Pferdepfleger, Maurer, Bankkaufmann.
Mit 30 Jahren allmählich zu schreiben angefangen, Geschichten in Hochdeutsch für Zeitungen und Journale. Von Kind auf zweisprachig aufgewachsen, doch erst mit 60 Jahren, als Mitarbeiter im ‘Plattdütschen Kring Bocholt’, in der Mundart geschrieben: Geschichten und Gedichte.
Inzwischen drei Bücher herausgegeben: ’Der Angriff’ (1994), ’Van Stadtsen un Burn’ (1999), ’Das dritte Gesicht’ (2002). Dazu 2 CD: 1.) ’Päpermünten in Bokelts Platt’, mit Klaviermusik von W. Richter, 2.) Advents- und Wiehnachtsgeschichten mit Blockflötenmusik.
Mitgearbeitet an: ’Bokeltse Würderbook’, ’Bokeltse Leederbook’ und ’Bokeltse Spräkwürder’.
Egon Reiche lebt in Bocholt, ist verheiratet und hat eine Tochter.
Am 15. August 2015 ist er verstorben.

Doris Homolka hat am 27. dezember 2013 zwei Geschichten von Egon Reiche vorgetragen.

Hier finden Sie eine Geschichte und ein Gedicht von Egon

In 1929 in Bocholt geboren en daar opgegroeid. Lagere school en vervolgonderwijs in Bocholt en Dresden (1943 – 1944). Aan het eind van de oorlog met vijftien jaar in de ‘Volkssturm’. In de chaos van de naoorlogse tijd achtereenvolgens: tolk-vertaler bij de Engelse soldaten, paardenverzorger, metselaar, bankemployé.
Met 30 jaar voorzichtig begonnen met schrijven, verhalen in het Hoogduits voor kranten en tijdschriften. Van kind af aan tweetalig opgegroeid, maar toch pas met 60 jaar, als medewerker in de ‘Plattdütsche Kring Bocholt’ begonnen in dialect te schrijven: verhalen en gedichten.
Intussen drie boeken uitgegeven: ’Der Angriff’ (1994), ’Van Stadtsen un Burn’ (1999), ’Das dritte Gesicht’ (2002). Daarbij 2 cd’s: 1.) ’Päpermünten in Bokelts Platt’, met pianomuziek van W. Richter, 2.) ‘Advents- und Wiehnachtsgeschichten’ met blokfluitmuziek.
Meegewerkt aan: ’Bokeltse Würderbook’, ’Bokeltse Leederbook’ und ’Bokeltse Spräkwürder’
Egon Reiche woont in Bocholt, is getrouwd en heeft een dochter.
Op 15 augustus 2015 is hij overleden.

Doris Homolka heeft op 27 december 2013 twee verhalen van Egon Reiche voorgedragen.

Klik hier veur een verhaal en een gedicht van Egon