Joop Hekkelman

Joop HekkelmanOp 5 december 1952 worden op katerstede ‘De Prins’ in Gorssel Johan (Joop) Hekkelman geboren. In Gorssel is e op egreuid, en altied blieven wonen. Joop is getrouwd met Willie Berndsen en zee hebt samen dree kinder en zes kleinkinder (2014).
Nao Mulo en Rijks Middelbare Landbouwschole, warken hee thuus op de boerderieje. Vanaf 1984 was e werkzaam bie ’t Ministerie van Landbouw en sinds 2010 bie de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van ’t Ministerie van Economische Zaken. O.a. is e tien jaor as jurist werkzaam ewes. Sinds 2004 höldt e zich bezig met communicatie opdrachten.   
Vanaf 2004 schrif e verhalen, zowel in ’t Nederlands as in ’t dialect. Nederlandstalige verhalen bunt publicaerd in diverse beuke bie Uitgeverij Kontrast. Zien kotte dialectverhalen staot regelmaotig in De Moespot en ok in de bundel Van Vrogger en Now, is wark van ‘m op enommen. In 2015 verscheen zienen eersten bundel korte verhalen, Zo mos ’t waen.
In ’n antal weblogs schrif e kotte stukken aover actuele onderwerpen. O.a. op de website: www.opverhaalmetjohan.nl en op de website van RVO. Op de lokale radio is e maondelijks te heuren met een dialectcolumn. Regelmaotig geet e as verteller ‘de boer op’.    
Joop was bestuurslid van de Vrienden van de streektaal Lochem. Daornaost is e redacteur van De Moespot en mede-organisator van de Waeke van het Achterhookse- en Liemerse Book. Bie A-FM is e samensteller en presentator van ‘t programma ‘Op verhaal met Streektaal’.  

Op 5 december 1952 werd op katerstede ‘De Prins’ in Gorssel Johan (Joop) Hekkelman geboren. In Gorssel is hij opgegroeid en altijd blijven wonen. Joop is getrouwd met Willie Berndsen en ze hebben drie kinderen en zes kleinkinderen (2014).
Na Mulo en de Rijks Middelbare Landbouwschool werkte hij thuis op de boerderij. Vanaf 1984 was hij werkzaam bij het Ministerie van Landbouw en sinds 2010 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het Ministerie van Economische Zaken. O.a. is hij tien jaar als jurist werkzaam geweest. Sinds 2004 houdt hij zich bezig met communicatie opdrachten.
Vanaf 2004 schrijft hij verhalen, zowel in ’t Nederlands als in het dialect. Nederlandstalige verhalen zijn gepubliceerd in diverse boeken bij Uitgeverij Kontrast. Zijn korte dialectverhalen staan regelmatig in De Moespot en ook in de bundel Van Vrogger en Now, is werk van hem opgenomen. In 2015 verscheen zijn eerste bundel korte verhalen, Zo most ’t waen.
In een aantal weblogs schrijft hij korte stukken over actuele onderwerpen, o.a. op de website: www.opverhaalmetjohan.nl  en op de website van de RVO. Op de locale radio is hij maandelijks te horen met een dialectcolumn. Regelmatig gaat hij als verteller ‘de boer op’.
Joop was bestuurslid van de Vrienden van de streektaal Lochem. Daarnaast is hij redacteur van De Moespot en mede-organisator van de Waeke van het Achterhookse- en Liemerse Book.
Bij A-FM is hij samensteller en presentator van het programma ‘Op verhaal met Streektaal’.

Am 5. Dezember 1952 wurde auf der Kate ‘De Prins’ in Gorssel Johan (Joop) Hekkelman geboren. In Gorssel ist er aufgewachsen und immer wohnen geblieben. Joop ist verheiratet mit Willie Berndsen und sie haben drei Kinder und sechs Enkelkinder (2014).Nach der Hauptschule und der Reichs-Landwirtschaftsoberschule arbeitete er zu Hause auf dem Bauernhof. Ab 1984 war er im Landwirtschaftsministerium und seit 2010 im Reichsdienst für Unternehmen in den Niederlanden (RVO) des Wirtschaftsministeriums tätig. Unter anderem hat er zehn Jahre als Jurist gearbeitet. Seit 2004 beschäftigt er sich mit Kommunikations-Aufträgen.
Ab 2004 schreibt er Geschichten, sowohl in Niederländisch als in der Mundart. Niederländische Geschichten sind in verschiedenen Büchern im Verlag Kontrast veröffentlicht worden. Seine kurze Mundartgeschichten stehen regelmäßig in ‘De Moespot’ und auch in den Band ‘Van Vrogger en Now’ ist Werk von ihm aufgenommen worden. Im Jahre 2015 erschien sein erster Sammelband mit Mundartgeschichten, Zo most ‘t waen.
In einer Anzahl Weblogs schreibt er kurze Stücke über aktuelle Themen, unter anderem auf der Website: www.opverhaalmetjohan.nl und auf der Website des RVO. Im Lokalrundfunk ist er monatlich zu hören mit einer Kolumne in der Mundart. Regelmäßig geht er als Erzähler auf die Dörfer.
Joop war Vorstandsmitglied der ‘Vrienden van de Streektaal Lochem’. Außerdem ist er Redakteur von ‘De Moespot’ und Mit-Organisator der Werbewoche für Bücher in der Achterhoeker und Liemersen Mundart.
Im Achterhoek-FM ist er Mitarbeiter und Moderator des Programms ‘Op verhaal met Streektaal’ (Verschnaufen in der Mundart).

Klik hier veur een verhaal van Joop.