Bertha Vaags-Krosenbrink

Bertha-Vaags-Krosenbrink.jpgElisabeth Berendina Vaags-Krosenbrink (1923-2012) worden geboren op ne boerderi’je in de buurtschap Miste bi’j Wenters. In eure jeugd, vanaf eure schooljaoren, schreef ze gedichtjes veur zichzelf en gelaegenheidsgedichtjes. In 1945 trouwen ze met G.J. Vaags, den lateren schriever van ‘Zoerkooldrellen’. Samen met um richten ze een horecabedrief op in Wenters. Nao zienen dood in 1981 ging ze daor wieter met, samen met eure kinder tot in 1997.
Zee warken an verschillende verzamelbundels met, zo as o.a. ‘De Oelenwanne’ (1966), ‘Den Zaodbarg’ (1967) en ‘Schriewied’ (1969). Ok publicaeren ze geregeld in ‘De Moespot’, het dreemaondelijks tiedschrift van het ‘Verbond van Neersasse Dialektkringen’. Ok schreef ze verscheiden toneelstukken, waor ze verschillende prieze met won.
Van eure hand verscheen in 1989 den roman ‘Het arfgood Diekshoes’ en in 1992 ‘Felix en Daffie op avontuur’, ne bundel veur kindere in het Nederlands.

Elisabeth Berendina Vaags-Krosenbrink (1923-2012) werd geboren op een boerderij in de buurtschap Miste bij Winterswijk. In haar jeugd, vanaf haar schooljaren, schreef ze gedichtjes voor haarzelf en gelegenheidsgedichtjes. In 1945 huwde ze met G.J. Vaags, de latere auteur van ‘Zoerkooldrellen’. Samen met hem richtte zij een horecabedrijf op in Winterswijk. Na zijn dood in 1981 ging zij hiermee verder, samen met haar kinderen tot 1996.
Zij werkte mee aan verschillende verzamelbundels, zoals o.a. ‘De Oelenwanne’ (1966), ‘Den Zaodbarg’ (1967) en ‘Schriewied’ (1969). Ook publiceerde zij regelmatig in ‘De Moespot’, het driemaandelijks tijdschrift van het ‘Verbond van Neersasse Dialektkringen’. Ook schreef ze diverse toneelstukken, waar ze verschillende prijzen mee won.
Van haar hand verscheen in 1989 de roman ‘Het arfgoed Diekshoes’ en in 1992 ‘Felix en Daffie op avontuur’, een bundel voor kinderen in het Nederlands.

Elisabeth Berendina Vaags-Krosenbrink (1923-2012) wurde auf einem Bauernhof in der Bauernschaft Miste bei Winterswijk geboren. In ihrer Jugend, ab ihren Schuljahren, schrieb sie Gedichte für sich selbst und Gelegenheitsgedichte. Im Jahre 1945 heiratete sie G.J. Vaags, den späteren Autor von ‘Zoerkooldrellen’. Zusammen mit ihm gründete sie einen Gaststättenbetrieb in Winterswijk. Nach seinem Tode 1981 setzte sie zusammen mit ihren Kindern den Betrieb bis 1996 fort.
Sie arbeitete an mehreren Sammelbänden mit, wie u.a. ‘De Oelenwanne’ (1966), ‘Den Zaodbarg’ (1967) en ‘Schriewied’ (1969). Auch veröffentlichte sie regelmäßig in ‘De Moespot’, die Vierteljahresschrift des ‘Verbond van Neersasse Dialektkringen’. Auch schrieb sie mehrere Bühnenstücke, mit denen sie verschiedene Preise gewann.
Von ihrer Hand erschien 1989 der Roman ‘Het arfgood Diekshoes’ und 1992 ‘Felix en Daffie op avontuur’, ein Band für Kinder in Niederländisch.

Klik hier veur een verhaal van Bertha