Lex Schaars

Lex Schaars 2Lex Schaars is in 1941 in Borklo geboren; middelbore schole Lochem (hbs¬A) en in Groningen Nederlands-MO. Nao ‘t examen Nederlands-MO-B is e an de Katholieke Universiteit (tegenswoordig Radboud-universiteit) in Nijmegen Nederlands gaon studeren; dialectologie was ton zien belangriekste studie¬onderdeel. In 1977 promoveren e in Nijmegen op de studie Agrarische terminologie in Oost-¬Gelderland en haar dialectgeografische aspecten (Zutphen, 1977). Vanaf 1980 warkt e an ‘t Staring Instituut in Deutekem, no Ecal, an ‘t systematische Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten WALD. Doorvan bunt tien delen uut-ekommen. Publicaties aover ‘t Achterhooks en Liemers: Starings gedicht ‘De tuchtiging der Algerijnen op den 27 van Oogstmaand 1816’ (Zutphen 1980), ‘Zutphen, Zutphens, Zutphenezen, Zutphenaren’, in: Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs Honderdjaar stadtaal (Amsterdam/Antwerpen 1999), Van Prukkedorus, Spinnenkop en Tooverdan (Aalten 2004; in samenwarking met Arie Ribbers en Cora Schaars-Kolk). Samen met drs. Loes Maas hef e de eindredactie van de serie Boerderij- en veldnamen, dee van iedere gemeente in Achterhook en Liemers deur ‘t Staring Instituut uut-egeven wordt.

Lex Schaars is in 1941 in Borculo geboren; middelbaar onderwijs Lochem (hbs-A) en in Groningen Nederlands-MO. Na het examen Nederlands-MO-B zette hij zijn studie Nederlands voort aan de Katholieke Universiteit (tegenwoordig Radboud-universiteit) in Nijmegen met als hoofdvak dialectologie. In 1977 promoveerde hij in Nijmegen op de studie Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten (Zutphen, 1977). Vanaf 1980 werkt hij aan het Staring Instituut in Doetinchem, thans Ecal, aan het systematische Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten WALD. Daarvan zijn tien delen verschenen. Publicaties over het Achterhoekse en Liemerse dialect: Starings gedicht ‘De tuchtiging der Algerijnen op den 27 van Oogstmaand 1816’ (Zutphen, 1980), ‘Zutphen, Zutphens, Zutphenezen, Zutphenaren’, in: Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs Honderd jaar stadtaal (Amsterdam/Antwerpen, 1999), Van Prukkedorus, Spinnenkop en Tooverdan (Aalten, 2004; in samenwerking met Arie Ribbers en Cora Schaars-Kolk). Samen met drs. Loes Maas vormt hij de eindredactie van de serie Boerderij- en veldnamen, die per gemeente door het Staring Instituut uitgegeven wordt.

Lex Schaars wurde 1941 in Borculo geboren; höhere Schule Lochem (hbs-A) und danach studierte er in Groningen Niederländisch. Nachdem er dort die Lehrbefugnis Niederländisch für das höhere Lehramt gemacht hatte, setzte er sein Studium Niederländisch, Hauptfach Dialektologie, an der Katholischen Universität (heute Radboud-Universität) in Nimwegen fort. Im Jahre 1977 hat er mit einer Arbeit über Agrarische terminologie in Oost-Gelderland en haar dialectgeografische aspecten (Agrarterminologie in Ostgelderland und ihre dialektgeografischen Aspekte) (Zutphen, 1977) promoviert. Ab 1980 arbeitet er im Staring Institut in Doetinchem, jetzt Ecal, am systematischen Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten WALD (Wörterbuch der Achterhoeksen und Liemersen Mundarten). Bis jetzt sind davon zehn Teile erschienen. Publikationen über die Achterhoekse und Liemerse Mundart: Starings gedicht ‘De tuchtiging der Algerijnen op den 27 van Oogstmaand 1816’ (Zutphen, 1980), ‘Zutphen, Zutphens, Zutphenezen, Zutphenaren’, in: Joep Kruijsen en Nicoline van der Sijs Honderd jaar stadtaal (Hundert Jahre Stadtsprache) (Amsterdam/Antwerpen, 1999), Van Prukkedorus, Spinnenkop en Tooverdan (Aalten, 2004; in Zusammenarbeit mit Arie Ribbers en Cora Schaars-Kolk). Zusammen mit drs. Loes Maas hat er die Schlußredaktion der Serie Boerderij- en veldnamen (Hof- und Flurnamen), die pro Gemeinde vom Staring Institut herausgegeben wird.