Derk Willem Wilterdink

Willem-Wilterdink.jpgDerk Willem Wilterdink (1926-2011) is in Kotten dichte an de grenze gebaoren. Hee had nogal wat familie en andere contacten ovver de grenze en worden daordeur dus ovverspeuld met smokkel- en andere grensverhalen. Dan is de neiging groot umme dee op te schrieven, der ovver te vertellen en der es een toneelstuk van te maken. Wieters hef e völle op ’t toneel estaone en nogal wat in de krante schrevvene umme te prebaerne de leu te vermaken. ’t Had misschien neet völle um ’t lief, zeg e zelf, maor ’t hef um wal onmundig völle plezaer ebracht.
Veur ’t aerste ston e op ’t toneel, ton Juliana etrouwd is (1937). Daordeur was e besmet met het toneelgedo en der nooit waer af ekommene. Zo zee-j maor waer.
In 1985 verscheen zien beuksken ‘Verskes van Willem’ en in 1998 ‘Brinker Jan e.a.’. Daornaost verzorgene wekkelijks een programma op de lokale omroep ‘RTV Slingeland’.
Met boeren en luk in varkene handelen hef e probaerd an de kost te kommene.

Derk Willem Wilterdink (1926-2011) is in Kotten, vlak bij de grens geboren. Hij had nogal familie en andere contacten aan de andere kant van de grens en werd daardoor overspoeld met smokkel- en andere grensverhalen. Dan is de neiging groot, die op te schrijven, er over te vertellen en er eens een toneelstuk van te maken. Verder heeft hij veel op het toneel gestaan en nogal wat in de krant geschreven om te proberen de mensen te vermaken. ’t Had misschien niet veel om het lijf, zegt hij zelf, maar hij heeft er wel heel veel plezier aan beleefd.  
Hij stond voor het eerst op het toneel, toen Juliana is getrouwd (1937). Daardoor was hij besmet geraakt met het toneelvirus en er nooit weer afgekomen. Zo zie je maar weer.
In 1985 verscheen zijn boekje ‘Verskes van Willem’ en in 1998 ‘Brinker Jan e.a.’. Bovendien verzorgde hij wekelijks een programma bij de lokale omroep ‘RTV Slingeland’.
Met boeren en wat varkenshandel heeft hij geprobeerd aan de kost te komen.  

Derk Willem Wilterdink (1926-2011) wurde in der Bauernschaft Kotten, Gemeinde Winterswijk, direkt an der Grenze geboren. Er hatte eine Anzahl Verwandte und auch andere Kontakte auf der anderen Seite der Grenze. Von ihnen hörte er eine wahre Flut von Schmuggel- und andere Grenzgeschichten. Dann ist die Neigung groß, die aufzuschreiben, darüber zu erzählen oder mal ein Theaterstück daraus zu machen. Weiterhin hat er viel auf der Bühne gestanden und ziemlich viel für Zeitungen geschrieben um die Leute zu amüsieren. Es war vielleicht alles nicht so wichtig, sagt er selber, aber er hat seinen Spaß daran gehabt.  
Er stand das erste Mal auf der Bühne, als die Prinzessin Juliana heiratete (1937). Gleich beim ersten Auftritt wurde er vom Theatervirus angesteckt und ist es nicht wieder losgeworden. Da sieht man mal wieder.
Im Jahre 1985 erschien sein Band ‘Verskes van Willem’ und 1998 ‘Brinker Jan e.a.’. Ausserdem versorgte er allwöchentlich ein Programm im Lokalfunk ‘RTV Slingeland’ in Winterswijk.
Mit Landwirtschaft und Schweinehandel hat er versucht sich den Lebensunterhalt zu verdienen.

Klik hier veur een verhaal van Derk Willem