Reina Wolsink-Greupink

Reina WolsinkZee worden op 6 januari 1944 in Reurle gebaorne. Oet de tied ekommene 30 januari 2018. Nao de middelbaore schole en de kweekschole worden ze schooljuffrouw op de legere schole in Varsseveld. Nao aerst negen jaor in Velp te hebben ewond, is ze weerumme egaone naor eure gebaorteplaatse.
Ze höldt völle van warken in den tuin, veural met blomen, laezen en was actief bestuurslid van de Historische Vereniging ‘Old Reurle’.
Ze hef een book eschreven aover de geschiedenis van de huze in het dorp Reurle en eure bewonners vanof ongeveer 1900 töt heden (2006).
Ze schrif gedichtjes en soms korte verhalen in het Reurlse dialect. Wark van eur steet in ‘Flonkergood’ en in ‘Den Moespot’. Bi’j dat leste blad zit ze in de redactie.

Zij werd op 6 januari 1944 in Ruurlo geboren. Overleden op 30 januari 2018. Na de middelbare school en de kweekschool werd ze onderwijzeres op de lagere school in Varsseveld. Na een periode van 9 jaar in Velp te hebben gewoond, is ze teruggekeerd naar haar geboortedorp.
Haar grote hobby’s zijn tuinieren, lezen en het zich verdiepen in de plaatselijke geschiedenis van Ruurlo. Ze was dan ook jaren bestuurslid van de Historische Vereniging ‘Old Reurle’.
Ze heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de huizen in het dorp Ruurlo en hun bewoners vanaf ongeveer 1900 tot heden (2006).
Ze schrijft gedichtjes en soms korte verhalen in het ‘Reurlse’ dialect. Werk van haar treft u aan in ‘Flonkergood’ en in ‘De Moespot’. Van laatstgenoemd blad maakt ze deel uit van de redactie.

Sie wurde am 6. Januar 1944 in Ruurlo geboren. Verstorben am 30. Januar 2018. Nach der weiterführenden Schule und der Pädagogischen Hochschule wurde sie Lehrerin an der Volksschule in Varsseveld. Nachdem sie neun Jahre in Velp gewohnt hatte, ist sie in ihr Heimatdorf zurückgekehrt.
Ihre großen Hobbys sind Gartenarbeit, Lesen und Erforschung der Lokalgeschichte von Ruurlo. Sie war jahrelang Vorstandsmitglied im Historischen Verein ‘Old Reurle’.
Sie hat ein Buch geschrieben über die Geschichte der Häuser im Dorf Ruurlo und deren Bewohner ab etwa 1900 bis heute (2006).
Sie schreibt kleine Gedichte und manchmal Kurzgeschichten in der ‘Reurler’ Mundart. Texte von ihrer Hand finden Sie in ‘Flonkergood’ und ‘De Moespot’. Von der letzteren Zeitschrift ist sie Redaktionsmitglied.

Klik hier veur gedichten van Reina