Gerhard Uwland

Gerard UwlandGerhard Uwland worden op 31 mei 1952 geboren in de Wenterse buurtschap Meddo op de boerderi’je ‘Nieuw-Weide’ as Gerhard Johan, geneumd Gerhard. Zien zuster was ’n paar jaor daorveur geboren, zien breur kwam ’n paar jaor nao um. Al op de laegere schole heel e völle van laezen en opstellen schrieven. Nao de openbare laegere schole F in Meddo ging e naor de ULO in Wenters. Daornao boer worden lek um niks. Hee worden meer an etrokkene deur ciefers en verdenen as bookholder de kost. Van 1991 tut 1993 schreef e korte verhalen in dialect veur de Wenterse Krante. Disse verhalen bunt later in 4 bundeltjes oet egovvene.
In 1995 kwam de bundel ‘Geruchten’. Daornao kwam in 1998 de bundel ‘Streken’, in 2006 ‘Schetsen’ en in 2010 ‘An disse kante van darp’. In 2013 'Án de andere kante van darp' en in 2014 een CD/Video. Wark van ‘m vin i’j in  ‘’t Wentsers, de taal van uns harte (2001), ‘Alles platt’ (2002), ‘Van vrogger en now’ (2012) en geregeld in ‘De Moespot’.
In 1996 begon e op het bookholdkantoor bi’j ziene vrouwe Ine in Raotum.

Gerhard Uwland werd op 31 mei 1952 geboren in de Winterswijkse buurtschap Meddo op de boerderij ‘Nieuw-Weide’ als Gerhard Johan, genoemd Gerhard. Zijn zus was enkele jaren daarvoor geboren, zijn broer kwam enkele jaren na hem. Al op de lagere school hield hij veel van lezen en opstellen schrijven. Na de openbare lagere school F in Meddo bezocht hij de ULO in Winterswijk. Daarna landbouwer worden trok hem op geen enkele wijze. Hij werd meer aangetrokken door cijfers en kwam in de administratie terecht.
Van 1991 tot 1993 schreef hij korte verhalen in dialect voor de ‘Nieuwe Winterswijkse Courant’. Deze verhalen werden later in 4 bundeltjes uitgegeven. In 1995 verscheen de bundel ‘Geruchten’. Daarna verscheen in 1998 de bundel ‘Streken’, in 2006 ‘Schetsen’ en in 2010 ‘An disse kante van darp’. In 2013 'Án de andere kante van darp' en in 2014 een CD/Video. Werk van hem is te vinden in ‘’t Wenters, de taal van uns harte’ (2001), ‘Alles Platt’ (2002), ‘Van vrogger en now’ (2012) en regelmatig in ‘De Moespot’.
In 1996 begon hij op het administratiekantoor bij zijn vrouw Ine in Ratum.
 
Gerhard Uwland wurde am 31. Mai 1952 auf dem Bauernhof ‘Nieuw-Weide’ in der Bauernschaft Meddo in Winterswijk als Gerhard Johan, Rufname Gerhard, geboren. Seine Schwester war einige Jahre davor geboren, einige Jahre nach ihm kam sein Bruder. Schon in der Volksschule las er gern und liebte es Aufsätze zu schreiben. Nach der Volksschule F in Meddo besuchte er die Hauptschule in Winterswijk. Danach Landwirt zu werden lockte ihn auf keinerlei Weise. Er hatte es mehr mit Ziffern und fand seinen Weg in die Verwaltung.
Für die ‘Nieuwe Winterswijkse Courant schrieb er in den Jahren 1991 – 1993 kurze Mundartgeschichten. Diese Geschichten wurden in 4 Bändchen herausgegeben. 1995 erschien der Band ‘Geruchten’. Danach erschien 1998 der Band ‘Streken’, 2006 ‘Schetsen’ en 2010 ‘An disse kante van darp’. In 2013 'Án de andere kante van darp' en in 2014 een CD/Video. Weitere Publikationen in ‘’t Wenters, de taal van uns harte’ (2001), ‘Alles Platt’ (2002), ‘Van vrogger en now’ (2012) en regelmässig in ‘De Moespot’.
1996 begann er im Verwaltungsbüro seiner Frau Ine in Ratum zu arbeiten.

Klik hier veur een verhaal van Gerhard