Henk Lettink

Henk Lettink2Hee worden in 1936 gebaorne in de buurtschap Dale bi’j Aalten. Hee laeren veur onderwiezer en warken tot an zien pensioen een groot antal jaoren in Hoogeveen. Hee warken daor as laeraar Duuts. Hee is op 10 april 2023 out de tied ekommene.
Van um verschenen de gedichtenbundels ‘Gewoon en dat is gek genog’ (1985) en ‘Waterlaoge’ (1990). Hee warken met an verscheiden dialectbundels en an het ‘Jaarboek Achterhoek en Liemers’. In dat jaorbook publicaeren hee vanaf 1990 elk jaor een artikel met den titel ‘Ovver den paol’. Daorin bestaeden hee andacht an het wark van ne schriever uut het angrenzende Nederduutse taalgebeed.
Daornaost is hee lid van de warkgroep ‘Dialect en religie’ van het Staring Instituut in Deutekem. Daorin hef hee met ewarkt an de samenstelling van ‘Psalmen en gezangen in ’t Achterhooks en Liemers (1998). Ok hef hee enkele biebelbeuke, waoronder Prediker en Lucas, in het Achterhooks vertaald. De vertaling van Lucas is in april 2002 deur het NBG (Nederlands Biebelgenootschap) in samenwarking met het Staring Instituut uut egovven, ‘Prediker’ samen met Henk Krosenbrink ziene vertaling van ‘Hooglied’ in 2004.

Hij werd in 1936 geboren in de buurtschap Dale bij Aalten. Hij volgde de opleiding voor onderwijzer en werkte tot zijn pensionering een groot aantal jaren in Hoogeveen, waar hij leraar Duits was. Hij is op 10 april 2023 overleden.
Van zijn hand verschenen de gedichtenbundels ’Gewoon en dat is gek genog’ (1985) en ’Waterlaoge’ (1990). Hij werkte mee aan verschillende dialectbundels en aan het ’Jaarboek Achterhoek en Liemers’. In dit jaarboek publiceerde hij vanaf 1990 ieder jaar een artikel onder de titel ’Ovver den paol’, waarin aandacht besteed wordt aan het werk van een auteur uit het aangrenzende Nederduitse taalgebied.
Daarnaast is hij lid van de werkgroep ’Dialect en religie’ van het Staring Instituut in Doetinchem. Als zodanig heeft hij meegewerkt aan de samenstelling van ’Psalmen en Gezangen in ’t Achterhooks en Liemers’ (1998). Ook heeft hij enkele bijbelboeken, waaronder Prediker en Lucas, in het Achterhoeks vertaald. De vertaling van Lucas is in april 2002 door het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) in samenwerking met het Staring Instituut uitgegeven, ‘Prediker’ samen met de vertaling van het ‘Hooglied’ door Henk Krosenbrink in 2004.

Er wurde 1936 in der Bauernschaft Dale in der Nähe von Aalten geboren. Er wurde als Volkkschullehrer ausgebildet und hat bis zu seiner Pensionierung jahrelang als Deutschlehrer in Hoogeveen gearbeitet. Er ist am 10. April 2023 verstorben.
Von seiner Feder stammen zwei Gedichtbände, ‘Gewoon en dat is gek genog’ (1985) und ‘Waterlaoge’ (1990). Er hat an verschiedenen Mundartbänden mitgearbeitet, so wie am ‘Jaarboek Achterhoek en Liemers’. Im Jahrbuch veröfffentlichte er ab 1990 jedes Jahr einen Beitrag mit dem Titel ‘Ovver den paol’. Darin wurde der Arbeit von je einem Autor / einer Autorin aus dem benachbarten niederdeutschen Sprachgebiet Aufmerksamkeit gewidmet.
Außerdem ist er Mitglied der Arbeitsgruppe ‘Mundart und Religion’ im Staring Institut in Doetinchem. Als solcher hat er an der Zusammenstellung von ‘Psalmen en gezangen in ’t Achterhooks en Liemers’ (1998) mitgearbeitet. Auch hat er einige Bücher aus der Bibel, wie ‘Prediger’ und ‘Lukas’ in die Achterhoekse Mundart übersetzt. Die Übersetzung von ‘Lukas’ wurde im April 2002 von der Niederländischen Bibelanstalt (NBG) in Zusammenarbeit mit dem Staring Institut herausgegeben, ‘Prediger’ zusammen mit dem ‘Hohen Lied’ in einer Übersetzung von Henk Krosenbrink im Jahre 2004.

Klik hier veur gedichten van Henk