Wim Kemink

Wim-Kemink.jpgWim is den zeuventienden april 1931 op ‘t erve ‘Veltman’ in de boerschop Mallum bi’j Eibargen gebaoren. Nao de basisschole volgen hee het landbouwonderwies en nam later het boerenbedrief van ziene olde leu aover.
Hee trouwen in 1961 met Truus van Arragon. Hee dee op ziene beurte het bedrief aover an zienen zönne en begon daornao een dierenbegraafplaats.

Wim schrif korte verhalen en gedichten in zowal het Nederlands as in het dialect en zet Nederlands-talige karkleder aover in de streektaal van Noordoost-Gelderland.

Wim is op 17 april 1931 op erve ‘Veltman’ in de buurtschap Mallum bij Eibergen geboren. Na de basisschool volgde hij het landbouwonderwijs en nam later het boerenbedrijf van zijn ouders over.
Hij trouwde in 1961 met Truus van Arragon. Op zijn beurt deed hij zijn bedrijf over aan zijn zoon en begon daarna een dierenbegraafplaats.

Wim schrijft korte verhalen en gedichten in zowel het Nederlands als in het dialect en vertaalt Nederlandstalige kerkliederen in de streektaal van Noordoost-Gelderland.

Wim wurde am 17. April 1931 auf Hof ‘Veltman’ in der Bauernschaft Mallum bei Eibergen geboren.
Nach der Volksschule besuchte er die Landwirtschaftsschule und übernahm später den Bauernhof seiner Eltern.
Wim heiratete 1961 Truus van Arragon.
Später übergab er seinem Sohn den Betrieb und er begann danach einen Tierfriedhof.
Wim schreibt Kurzgeschichten und Gedichte in sowohl Niederländisch als in der Mundart und übersetzt niederländische Kirchenlieder in die Mundart von Nordostgelderland.

Klik hier veur een gedicht van Wim