Riek Krosenbrink-Naves

Riek Krosenbrink 2003 1 bw verklRiek Krosenbrink-Naves (1928-2008) worden geboren in de buurtschap Miste bi’j Wenters.
Veur het tiedschrift ‘De Moespot’ schreef ze geregeld gedichten en verhalen. Wieter leveren ze bi’jdragen an o.a. de bundels ‘Verhalen uit het Oosten, van Almelo tot Winterswijk’ (1986) en ‘De Pöste’ (1991).
Ok de vroggere ‘Nieuwe Winterswijkse Courant’ nam geregeld bi’jdragen van eur op, net as het waekblad ‘Achterhoek Nieuws’ en ‘De Gelderlander’.
Zee warken maer as tien jaor met an den plaatselijken omroop ‘RTV Slingeland’ en laezen in de jaoren zeuventig en tachtig maer as viefentwintig beuke in veur de blindenbibliotheek ‘Le Sage ten Broek’ in Nijmegen.
In ’t aerste gebroeken ze as schuulname den name ‘Rina’.
In 2009 kwam den dichtbundel ‘Heimwee’ oet, met ne selectie van eure gedichten.

Riek Krosenbrink-Naves (1928-2008) werd geboren in de buurtschap Miste bij Winterswijk.
Voor het tijdschrift ‘De Moespot’ schreef ze regelmatig gedichten en verhalen. Verder leverde ze bijdragen aan o.a. de bundels ‘Verhalen uit het Oosten, van Almelo tot Winterswijk’ (1986) en ‘De Pöste’ (1991).
Ook de toenmalige ‘Nieuwe Winterswijkse Courant’ nam dikwijls bijdragen van haar op, evenals het weekblad ‘Achterhoek Nieuws’ en ‘De Gelderlander’.
Ze werkte meer dan tien jaar mee aan de plaatselijke omroep ‘RTV Slingeland’ en las in de jaren zeventig en tachtig meer dan vijfentwintig boeken in voor de blindenbibliotheek ‘Le Sage ten Broek’ in Nijmegen.
Aanvankelijk gebruikte ze als pseudoniem de naam ‘Rina’.
In 2009 verscheen de dichtbundel ‘Heimwee’, met een selectie van haar gedichten.

Riek Krosenrink-Naves (1928-2008) wurde in der Bauernschaft Miste bei Winterswijk geboren.
Für die Zeitschrift ‘De Moespot’ schrieb sie regelmäßig Gedichte und Geschichten. Weiter lieferte sie Beiträge an u.a. den Sammelbänden ‘Verhalen uit het Oosten, van Almelo tot Winterswijk’ (1986) und ‘De Pöste’ (1991).
Auch die ehemalige ‘Nieuwe Winterswijkse Courant’ nahm regelmäßig Beiträge ihrer Hand auf, wie auch die Wochenzeitung ‘Achterhoek Nieuws’ und ‘De Gelderlander’.
Sie arbeitete über zehn Jahre mit im Lokalfunk ‘RTV Slingeland’ und las in den siebziger und achtziger Jahren mehr als fünfundzwanzig Bücher für die Blindenbibliothek ‘Le Sage ten Broek’ in Nimwegen ein.
Anfangs benutzte sie als Pseudonym den Namen ‘Rina’.
Im Jahre 2009 erschien der Gedichtband ‘Heimwee’, mit einer Auslese ihrer Gedichte.

Klik hier veur gedichten van Riek