Hans Mellendijk

Hans Mellendiek.Hans is op 21 januari 1951op Sinderen geboren, op 't Kasselder um precies te waen. Effen later kwam er ok nog een deerntje, een tweeling was geboren. Tweetalig was ok de opvoeding. Uutendelijk studeren e af op de Akademie veur Kunst en Industrie in Eanske. Op de AKI hield e zich ok bezig met schrieveri’je. O.a. opvoering theaterprojecten. 'En de boer hij ploegde voort’ in gemengd Twents-Achterhooks dialect aover de teloorgang van de keuterboer. Hie zat in de eerste roemruchte jaoren van Normaal in de redactie van de Anhangerschapbode. Hie regisseerde toneelgroep De Uitzondering Bevestigt De Regel te Lechtenvoorde. Toen 'n hele horte niks. Mangs verdenen e zien geld in de kunst-en cultuureducatie bi’j diverse Gelderse organisaties. Pas naodat e betrokken was bi’j de vormgeving van de CD-beukskes van o.a. Boh Foi Toch pakken e de penne weer op in het dialect en schreef veur De Moespot korte verhalen, maor veural ok gedichten. Hie schrif dan ok al columns in de serie Door Achterhoekse Ogen in de Gelderlander (daorveur Graafschapbode). Hie is lid van de dichtersgroep De Omsmeders, en samen met Bert Scheuter en Louis Radstaak van HiPP (Het instituut Praktische Poëzie) dat op onregelmatige basis optreedt tussen Antwerpen en Groningen, Amsterdam en Wenters. Ok is e betrokken bi’j de organisatie van de Achterhook Spektakel Toer en 'n Drom van de Stichting Eeuwig Erbarmen en bi’j diverse cultuurtoeristische projecten. Gedichten bunt op enommen in Poëziepuntgl, Oer, De Moespot, Ballustrade en in bundels zoas Van Vrogger en Now (2012), Land der horizonten (2013), Tante Rikie's onmundig mooie verhalenboek (2014) e.v.a. Hie is middels 'sMelssleMs' zacht tikkend de tied verslaon actief op het web: http://smelsslems.blogspot.nl/   

Hans is op 21 jaunuari 1951 in Sinderen geboren, om precies te zijn op ’t Kasselder. Even later kwam er ook nog een meisje, een tweeling werd geboren. Tweetalig was ook de opvoeding. Uiteindelijk studeerde hij af op de Akademie voor Kunst en Industrie in Enschede. Op de AKI hield hij zich ook bezig met schrijven. O.a. opvoering theaterprojecten.
‘En de boer hij ploegde voort’ in gemengd Twents-Achterhoeks dialect over de teloorgang van de keuterboer. Hij zat in de eerste roemruchte jaren van Normaal in de redactie van de
Anhangerschapbode. Hij regisseerde toneelgroep De Uitzondering Bevestigt De Regel te Lichtenvoorde. Daarna een hele poos niets. Soms verdiende hij zijn geld in de kunst- en cultuureducatie bij diverse Gelderse organisaties. Pas nadat hij betrokken was bij de vormgeving van de CD-boekjes van o.a. Boh Foi Toch pakte hij de pen weer op in het dialect en schreef in De Moespot korte verhalen, maar vooral ook gedichten. Hij schrijft dan ook al columns in de serie Door Achterhoekse Ogen in de Gelderlander (daarvoor Graafschapbode).
Hij is lid van de dichtersgroep De Omsmeders, en samen met Bert Scheuter en Louis Radstaak van HiPP (Het instituut Praktische Poëzie) dat op onregelmatige basis optreedt tussen Antwerpen en Groningen, Amsterdam en Winterswijk. Ook is hij betrokken bij de organisatie van de Achterhoek Spektakel Toer en ’n Drom van de Stichting Eeuwig Erbarmen en bij diverse cultuurtoeristische projecten. Gedichten zijn opgenomen in Poëziepuntgl, Oer, De Moespot, Ballustrade en in bundels zoals Van Vrogger en Now (2012), Land der horizonten (2013), Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek (2014) e.v.a. Hij is middels ‘sMelssleMs’ zacht tikkend de tied verslaon actief op het web: http://smelsslems.blogspot.nl/

Hans ist am 21 Januar 1951 in Sinderen geboren, genauer gesagt auf Kasselder. Eine kurze Zeit später kam auch noch ein Mädchen, ein Zwillingspaar war geboren worden. Zweisprachig war auch die Erziehung. Letztendlich absolvierte er sein Stdium an der Akademie für Kunst und Industrie (AKI) in Enschede. Auch an der AKI beschäftigte er sich schon mit schreiben. Unter anderem Aufführung von Theaterprojekten. ‘Und der Bauer, er pflügte weiter’ in gemischter Twenter-Achterhoeker Mundart über den Untergang des Kleinbauern. Er war in den ersten weitberühmten Tagen von ‘Normaal’ in der Redaktion der ‘Anhangerschapbode’. Er führte Regie in der Theatergruppe ‘Die Ausnahme bestätigt die Regel in Lichtenvoorde. Danach eine ganze Zeit nichts. Manchmal verdiente er sein Geld in der Kunst- und Kulturbildung bei verschiedenen Organisationen in Gelderland. Erst nachdem er beteiligt war an der Formgestaltung der CD-Büchlein von unter anderem ‘Boh Foi Toch’ nahm er die Feder in der Mundart wieder auf und schrieb für ‘De Moespot’ Kurzgeschichten, aber besonders auch Gedichte. Er schreibt dann auch schon Kolumnen in der Serie ‘Durch Achterhoeker Augen’ in ‘De Gelderlander’ (davor ‘Graafschapbode’). Er ist Mitglied der Dichtergruppe ‘De Omsmeders’, und zusammen mit Bert Scheuter und Louis Radstaak vom Institut Praktische Poesie (HiPP), das auf unregelmäßiger Basis auftritt zwischen Antwerpen und Groningen, Amsterdam und Winterswijk. Auch ist er beteiligt an der Organisation von ‘Achterhoek Spektakel Toer’ und ‘’n Drom’ von der Stiftung ‘Ewiges Erbarmen’ und an verschiedenen kulturtouristischen Projekten. Gedichte sind aufgenommen worden in ‘Poëziepuntgl’, ‘Oer’, ‘De Moespot’, ‘Ballustrade’ und in Bände wie ‘Van Vrogger en Now’ (2012), ‘Land der horizonten’ (2013) ‘Tante Rikie’s onmundig mooie verhalenboek (2014) und in viele andere. Er ist mittels ‘‘sMelssleMs’ zacht tikkend de tied verslaon’ activ im Internet: http://smelsslenms.blogspot.nl/

Klik hier veur gedichten van Hans