Hendrik Odink

Hendrik Odink2Hendrik Odink (1889-1973) werd in Eibergen geboren als zoon van een timmerman. Zelf heeft hij later dit beroep ook uitgeoefend. Maar eerst studeerde hij aan ‘De Klokkenberg’ in Nijmegen voor onderwijzer. De Eerste Wereldoorlog had echter voor hem tot gevolg, dat hij zijn studie moest afbreken.
Hij schreef graag in dialect, maar zijn interesse ging toch vooral uit naar de streekgeschiedenis van het Berkeldal en omgeving. In talrijke studies voor kranten en tijdschriften heeft hij de resultaten van zijn onderzoek vastgelegd. Zijn historische en volkskundige artikelen heeft hij gebundeld in ‘Uit kroniek en volksmond van de Achterhoek’ (1965) en ‘Land en Volk van de Achterhoek’ (1971).
Voor de ‘Gelders-Overijsselse Courant’ schreef hij verschillende verhalen in de streek¬taal, die deels zijn verzameld in de bundel ‘Middewinteraovend. Vetelsels oet den Achterhook’. (z.j.)
Odink verzorgde ook o.a. de uitgave van het boek van H.W. Heuvel ‘Oud Achterhoeks Boerenleven, het gehele jaar rond’ (1927), waarvoor hij de inleiding schreef.
In 1983 verscheen nog zijn verzameling spreekwoorden onder de titel ‘Volkswijsheden uit de Achterhoek’.
Behalve proza schreef Odink ook enkele balladen in de streektaal. Een voorbeeld daarvan staat op de pagina hierna.
Hendrik Odink geldt als belangrijke ‘klassieke’ Achterhoeks auteur.

Hendrik Odink wurde in Eibergen geboren als Sohn eines Zimmermanns. Er selber hat später diesen Beruf auch ausgeübt. Aber zuerst fing er auf ‘De Klokkenberg’ in Nimwegen eine Ausbildung als Grundschullehrer an. Der Erste Weltkrieg hatte aber für ihn zur Folge, daß er sein Studium abbrechen mußte.
Ere schrieb gerne in der Mundart, aber sein Interesse galt jedoch vor allem der Regionalgeschichte des Berkeltales und dessen Umgebung. In zalhlreichen Studien für Zeitungen und Zeitschriften hat er die Ergebnisse seiner Untersuchungen festgelegt. Seine geschichtlichen und volkskundlichen Artikel hat er in ‘Uit kroniek en volksmond van de Achterhoek’ (1965) und ‘Land en Volk van de Achterhoek’ (1971) gesammelt.
Für de ‘Gelders-Overijsselse Courant’ schrieb er mehrere Geschichten in der Mundart, die zum Teil im Band ‘Middewinteraovend. Vetelsels oet den Achterhook’ (o.J.) gesammelt worden sind.
Odink besorgte u.a. auch die Veröffentlichung des Buches van H.W. Heuvel ‘Oud Achterhoeks Boerenleven, het gehele jaar rond’ (1927), wofür er die Einleitung schrieb.
Im Jahre 1983 erschien noch seine Sprichwörtersammlung unter dem Titel ‘Volkswijsheden uit de Achterhoek’.
Außer Prosa schrieb Odink auch einige Balladen in der Mundart. Ein Beispiel davon steht auf der nächsten Seite.
Odink gilt als wichtiger ‘klassischer’ Achterhoeker Autor.

Klik hier veur een gedicht van Hendrik