19 april 2014, Jaarvergadering

Wie de agenda van deze jaarvergadering nog even wil zien, moet hier klikken.

De foto's kö'j bekieken in 't fotoalbum.

De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering.
Dik Bartelink leest het verslag van de jaarvergadering 2013 voor.
Er wordt aandachtig geluisterd.
Dan leest secretaris Gerard Uwland het jaarverslag 2013 voor.
Nu is de penningmeester Siny Abbink aan de beurt met het financieel verslag.
Er zijn wat vragen, maar alles is prima in orde.Ook de kascommissie heeft niets dan lof.
Gerrit Tiggeloven stelt zich beschikbaar als reserve lid voor de kascommissie.
Vervolgens de bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar : Henk Krosenbrink.
Ook aftredend, maar niet herkiesbaar is Dick ten Hoopen.
Als nieuw bestuurslid wordt Ruud Hamburger voorgesteld en hij wordt ook benoemd, want er zijn geen bezwaren.
En omdat hij achter de camera staat zie je geen portret in het fotoalbum.
Arie Hogeslag stelt een vraag over de verdeling van de bestuursleden over het gebied dat de Dialectkring bestrijkt.
Diana Abbink heeft een mooi gedicht gemaakt ter ere van Dick ten Hoopen en draagt dit nu voor.
De veelgeprezene luistert toe. En dan licht hij zijn besluit nog even toe.
Hij heeft een cadeautje voor de Dialectkring meegebracht.

Dan is er pauze.

Hierna de rondvraag.
Dan is er de traditionele dialectquiz gemaakt door Dick ten Hoopen.
En die was behoorlijk moeilijk hoor.
Het voorlezen uit eigen werk begint met het vertellen van een verhaal, dat mag ook.
Als eerste meldt zich Johan Hoftijzer uit Aalten.
Ook Gerrit Tiggeloven vertelt van een aardige gebeurtenis.
Dan leest Gerard Uwland voor uit eigen werk, een waargebeurd verhaal over een postbode.
Tot slot sluit de voorzitter de vergadering.