07 juni 2014, Kofferbakverkoop

Zoas elk jaor organiseren de Dialectkring Achterhook en Liemers en de ver. Vrienden van de Streektaal Lochem e.u. in samenwarking met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) weer ne kofferbakverkoop van dialect-en streekbeuke.
Ditmaol ging de reize naor Laorne. De weersgoden waren ons goodgezind. Nao een paar raegenachtige dage, was het dén zaoterdag prachtig zunnig weer. Dat mo-j der met beuke ok wal bi’j hebben.
Ons vertrekpunt was café rest. Stegeman an de Dorpsstraote. Met een man/vrouw of tiene ginge wi’j vandaoroet met twee auto’s hoes-an-hoes op pad. Bi’j Stegeman ha-w ne grote bokentaofel in ericht. Daor konnen de leu oet ’t boetengebied terechte.
Um half elvene ginge wi’j van start en, nao ne meddagpauze met koffie, breudjes en soep,  ha-w tegen dree uur alle straoten ehad. Meu van ’t sjouwen, he-w nog wat nao epraot en edronken.  
Wat hef ons dat no allemaole op eleverd? Ho mo-j dat bekieken?
’t Ging ons neet allene um ’t geld. Behalve da-w 75 beuke hebt verkoch, veur het mooie bedrag van € 575.- , he-w heel wat gesprekken evoerd, mensen verteld van ’t bestaon en doel van onze dialectverenigingen en oet eleg wat het ECAL is.
De kopers kregen bi’j elke tien euro an beuke ons gratis boekje “Flonkergood” cadeau.
Wi’j hadden ok nog een paar fototoestellen met enommen, maor….. gin mense hef der an edach umme ne foto te maken! Daorumme allene ne foto van de twaalf deuzen met beuke wao-w met begonnen bunt en ons reclamebord, veur an de straote bi’j Stegeman.

kofferbakverkoop2014