Activiteiten

Met dialect op de koffie.

Sinds 4 oktober 1992 organisaert de Dialectkring op vaer zundage in het jaor het programma "Met  dialect op de koffie". Van 11.00 uur tӧt 13.00 uur is der ne veurdracht van ne dialect-dichter of -schriever, dén vertelt van en draeg veur oet eigen wark.
De morgens wordt ehollen op de delle van "Erve Kots" in Levelde.
D32 4399 bewerkt 1

Vanof het begin was der ne grote belangstelling veur disse morgens, dee zich kenmarkt deur eure gemeudelijke sfaere in ne passende umgeving. Zittend an taofels geneet de toheurders van een kӧpken koffie of thee, terwiel ze luustert naor de verhalen en gedichten van bekende en nog  beginnende schrievers, dee gemeen hebt, dat ze zich uut in eure moderspraoke, het Neder-Saksisch.

Plaatselijke dialectaovende.

Um maer bekendheid te gevven an onze taal organisaert de Dialectkring op telkens verschillende plaatsen in den Achterhook en Liemers ne dialectaovend, zo meugelijk met een plaatselijk accent, waorbi'j diverse schrievers optraedt. Veur de mensen een goeie gelaegenheid um dichte bi'j hoes kennis te maken met het wark van hedendaagse en bekende vroggere dialecktschrievers.

Dialectaovende op Landgood Kotmans.

In de zommermaonden wordt der bi'j het informatiecentrum een tweetal dialectaovende ehollen. (Zee jaorprogramma). Dialectschrievers draegt veur oet eigen wark.

De_Schoppe_van_.jpg
Dialectdag.

Sinds 1964 organisaert de grenscontactencommissie Achterhoek-Westmunsterland, in samenwarking met het ECAL in Deutekum en de Dialectkring Achterhook en Liemers, jaorlijks ne dialectdag of Tag des Platt. Dissen dag vundt ofwisselend an Duutse of Nederlandse kante plaats. Een bepaold thema wordt behandeld deur specialisten op het betrokken gebeed.

Midwinteraovend.

Ende december wordt bi'j Erve Kots in Levelde ne "Midwinteraovend" ehollen. Ok dit wordt organisaerd deur de grenscontactencommissie. Elk jaor wordt een bepaold onderwarp ekaozen. Verschillende personen oet Achterhook, Liemers en Westmunsterland draegt een verhaal of gedicht veur met betrekking tӧt dit onderwarp. Alles wordt umliest met muziek.

De wekke van 't Achterhookse en Liemerse book.

De Dialectkring Achterhook en Liemers, de Vrienden van de Streektaal Lochem e.u. en het Erfgoedcentrum Achterhook en Liemers organisaert elk jaor begin maert de "Wekke van 't Achterhookse en Liemerse book".
Op de openingsmeddag wordt de winnaars bekend emaakt van het meest ansprekkende book, dat in het veurgaonde jaor aover of oet den Achterhook of Liemers is oet ebrach.
N.a.v. disse wekke is de jaorlijks terugkerende Dialectmeddag met de verkoop van streek- en dialectbeuke. Dissen meddag vundt in de zommer plaats op steeds ne andere plaatse.