De Moespot

Moespot Nw 100Ons blad "De Moespot" is ne oetgave van het "Verbond van Nedersaksische Dialectkringen".
Bi'j dit Verbond bunt an eslotten de "Dialectkring Achterhook en Liemers", de "Dialectkringe Salland en Oost-Veluwe" en de vereniging "Vrienden van de Streektaal Lochem en umge-ving".
In dit blad hebt leden van de dree an eslotten verenigingen de meugelijkheid tӧt publicaeren van eigen, in het dialect eschreven, proza of poёzie. Zee kӧnt eur wark daorveur opsturen naor den redacteur van eure vereniging. Dén steet in de Moespot vermeld. Wi'j kriegt de bi'jdragen het leefst per e-mail, maor ok in andere vorm bu-w altied  bli'j met oewe inzendingen. Wat de spelling betreft  he’w een veurkeur veur ’t gebroek van de SONT-spelling, maor wi’j respecteert de eigen spelling mits consequent ehanteerd.
De Moespot wordt ok gebroekt veur het bekendmaken van verenigingsniejs, het bekendmaken van niej verschenen dialectbeuke en veur redactionele artikels, dee aover het dialect gaot.
De Moespot is dus een prima gelaegenheid veur dialectschrievers um an eur wark ne bredere  bekendheid te gevven. Ok veur dee leu, dee nog neet aerder publicaerd hebt, lig hier ne goeie kans. Nem bi'j twiefel of vraogen van oewe kante gerӧst contact op met den redacteur van oewe vereniging. Hee of zee zal oe gaerne te woord staon en advies gevven. Onbekendheid met de spellingsregels hooft gin belemmering te waen um toch in het dialect te schrieven. De redactie verbettert oewen tekst in de of esprokken spelling.

Else Klomps is namens Dialectkring Achterhook en Liemers lid van de redactie van de Moespot.
A-j vraogen hebt ovver de Moespot kö-j bie eur terechte.
Ze is bereikbaor via redactie.moespot@gmail.com. Vermeld as onderwarp eur name of 't.a.v. DAL' en 't kump in odder.
Bellen mag ok: 0543 517 803.