Netty Hengeveld

I’j bunt gezegend


As een zunneken
dat met zacht schiensel
aover ow op geet,
 
as een moeder
die geduldig gebaogen
baoven owwe wiege steet,
 
as een stemme
die bevestigt en benuumt
hoe i’j bi’j ow diepste name heet,
 
as een naeister
die ow – met golden draod –
in geluk en gönnende liefde kleedt,
 
zo kust de hemel
in ow de aerde
en zeg ow bi’j iederen
aosem opni’j:
 
“I’j bunt veur mi’j
van grote waerde!
Ik bun slim wies met ow.
I’j maakt mi’j bli’j”

Netty Hengeveld