De Moespot

de-moespot.jpgOns blad ‘De Moespot’ is een uitgave van het ‘Verbond van Nedersaksische Dialectkringen’.
Bij dit Verbond zijn aangesloten de “Dialectkring Achterhook en Liemers’ , de ‘Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe’ en de vereniging “Vrienden van de Streektaal Lochem en umgeving’.
In dit blad hebben leden van de drie aangesloten verenigingen de mogelijkheid tot het publiceren van eigen, in het dialect geschreven, proza of poëzie. Zij kunnen hun werk daarvoor opsturen naar de redacteur van hun vereniging. Deze staat in de Moespot vermeld.
Wij ontvangen de bijdragen het liefst per e-mail, maar ook in andere vorm zijn we altijd blij met uw inzendingen. Ter wille van de leesbaarheid en uniformiteit heeft de Kring Achterhook en Liemers als regel dat alle geplaatste stukken worden omgezet in de SONT-spelling.
De Moespot wordt tevens gebruikt voor het bekendmaken van verenigingsnieuws, het bekendmaken van nieuw verschenen dialectboeken en voor redactionele artikelen, het dialect betreffende.
De Moespot is dus een uitstekende gelegenheid voor dialectschrijvers om aan hun werk een bredere bekendheid te geven. Ook voor hen, die nog niet eerder hebben gepubliceerd ligt hier een goede kans. Neem bij twijfel of vragen uwerzijds gerust contact op met de redacteur van uw vereniging. Hij of zij zal u graag te woord staan en advies geven. Onbekendheid met de spellingsregels behoeft geen belemmering te zijn om toch in het dialect te schrijven. De redactie corrigeert uw tekst tot de afgesproken spelling.
Alle leden van de aangesloten verenigingen krijgen dit blad vier maal per jaar in de brievenbus.

Voor de ‘Dialectkring Achterhook en Liemers’ is redactielid van ‘De Moespot’ mevrouw Else Klomps.
Bij haar kunt u met al uw vragen terecht.
Adres: Koekoekstraat 1 7102 AX Winterswijk.
Wilt U haar mailen dan is hier haar adres : elseklomps@gmail.com.