Nedersaksisch

De Germaanse talen behoren tot de Indo-Europese talen en worden onderverdeeld in:

- Noord-Germaans (Noors, Zweeds, Deens, IJslands, Faeröers)
- West-Germaans (Engels, Fries, Duits, Nederduits)
- Oost-Germaans (Gotisch, uitgestorven)

Het Nederduits is dus een onderdeel van het West-Germaans en bestaat uit het:
- Nederfrankisch: in het zuiden en westen van Nederland en in Vlaanderen
  Hieruit is het algemeen Nederlands ontstaan.
- Oostnederduits.
- Nedersaksisch: in het oosten en noorden van Nederland en het noorden van Duitsland
 
Het Nedersaksisch is dus een Indo-Europese West-Germaanse Nederduitse taal, die wordt gesproken in het noordelijk deel van Duitsland en in het noordelijk en oostelijk deel van Nederland, t.w. in de provincies Groningen, Drente en Overijssel, op de Veluwe, in de Achterhoek en in de Stellingwerven. Over onze oostgrens strekt het Nedersaksisch zich uit tot in Mecklenburg-Vorpommern, alsmede tot in een deel van Polen.

Erkenning.
Onder het “Europees Handvest voor Regionale talen en talen van minderheden” wordt het Nedersaksisch thans, zowel in Nederland als in Duitsland, officieel als taal erkend.
Er bestaan twee niveaus van deze erkenning. Bij erkenning volgens deel III, zoals bijvoorbeeld bij het Fries het geval is, mogen de inwoners van die provincie kiezen tussen Nederlands en Fries als hun standaardtaal. Daarnaast is de overheid verplicht het gebruik van die taal actief aan te moedigen. Het Nedersaksisch heeft op dit moment een lagere erkenning, nl. volgens deel II van het handvest. De inwoners van deze gebieden mogen niet kiezen, maar de overheid is wel verplicht het gebruik van die taal aan te moedigen.

De stichting SONT (Streektaal Organisatie in het Nedersaksisch Taalgebied), de overkoepelende organisatie van instellingen die zich bezighouden met de streektalen in het Nedersaksisch taalgebied, stelt zich ten doel de belangen van het Nedersaksisch te behartigen.
De hoofddoelstelling is het verwerven van de erkenning van het Nedersaksisch volgens deel III van het Europees handvest.

Het kaartje toont het deel van Nederland waar Nedersaksisch gesproken wordt.gebied-nl.jpg