Doelstelling

De "Dialectkring Achterhook en Liemers" werd op 23 februari 1957 opgericht. Aanvankelijk werd de naam "Schrieverskring" gebruikt, later werd dit veranderd in Dialectkring om ook niet-schrijvers de gelegenheid te geven lid te worden.
De vereniging heeft volgens haar statuten als doelstelling het samenbrengen van diegenen, die zich mondeling en/of schriftelijk in de streektaal van Achterhoek en Liemers uiten of daarvoor interesse hebben en/of die taal propageren; dit in samenwerking met gelijkgestemde verenigingen.